College of Liberal Arts, National Taiwan University
  中文系所    |    外文系所    |    歷史系所    |    哲學系所    |    人類系所    |    圖資系所    |    日文系所    |    戲劇系所  
  藝史所    |    語言所    |    音樂學所    |    臺文所    |    華語教學碩士學位學程    |    翻譯碩士學位學程    |    外語教學暨資源中心    |    語文中心  
關於本院 公告欄 研究中心 行政單位 人文教育 學術出版 獎學金 法規表單 校友聯繫

   
   
   
院長室

首頁  > 行政單位 > 院長室  

職 稱
姓 名
聯 絡 方 式

院長

02-33663984

副院長

02-33663377

副院長

02-33663196

副院長

02-33662784

副院長

02-33664042

幹事

范玉純
02-33663982
院長室傳真   02-23661090